news1
news1
W Dzień Kobiet startujemy ze zgłoszeniami do 17. edycji programu!

Trwająca od 1910 roku tradycja Międzynarodowego Święta Kobiet przez lata była okazją do zwracania uwagi na kwestie równouprawnienia. W XXI wieku nadal istnieją obszary w życiu publicznym, w których reprezentacja kobiet nie jest wystarczająca. Jednym z nich jest nauka, w której udział kobiet kształtuje się na poziomie 30%. Przypominamy o tym właśnie 8 marca, rozpoczynając nabór do kolejnej edycji programu.

Dzięki udziałowi w programie kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.

W tym symbolicznym dniu przywołujemy sukcesy kobiet, ich osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, również w nauce. Dlatego nieprzypadkowo termin rozpoczęcia zgłoszeń do nowej edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki ustanowiliśmy właśnie 8 marca. To dobra okazja, aby zwrócić uwagę na wciąż nierówną reprezentację kobiet i mężczyzn w obszarze nauki oraz niską świadomość społeczną sukcesów badaczek. Jesteśmy przekonani, że tylko praca różnorodnych zespołów badawczych oraz dostrzeżenie ogromnej roli kobiet stwarza szansę dla najpełniejszego rozwoju nauki. Dlatego zachęcam kobiety do aplikowania do programu i dzięki temu promowania wyników swojej codziennej pracy – mówi Katarzyna Pękala, Koordynator programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

Zgłoszenia do 17. edycji można przesyłać od 8 marca do 30 kwietnia 2017 roku. Na naszej stronie www.lorealdlakobietinauki.pl w zakładce „Dla Kandydatek” znajdują się szczegółowe kryteria, które należy spełnić, uczestnicząc w procesie aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej opisując m. in. swój dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań.

Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, okres od maja do lipca będzie czasem oceny prac. Od tego roku będzie ona przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszej kolejności w ewaluację zaangażują się stypendystki poprzednich edycji. W połowie czerwca rozpocznie się drugi etap, w którym najlepsze prace zostaną przesłane do 16 członków Jury, pracującego pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Jury na przełomie lipca i sierpnia finalnie wyróżni 6 kobiet, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 17. edycji programu nastąpi podczas uroczystej Gali, która planowana jest na październik.


Powrót