Dr Agnieszka Gajewicz_3
Dr Agnieszka Gajewicz_3
Polka wśród wschodzących talentów nauki wg Fundacji L’Oréal i UNESCO

W Międzynarodowym Dniu Kobiet Fundacja L’Oréal wraz z UNESCO ogłosiła nazwiska laureatek nagrody International Rising Talents – 15 kobiet, które dzięki swoim badaniom naukowym mogą zmienić świat. Wśród nich znalazła się Polka dr Agnieszka Gajewicz. Uroczysta ceremonia wręczenia nagród badaczkom odbędzie się w siedzibie UNESCO w Paryżu podczas  For Women in Science Week – tygodnia, w czasie którego wybitni naukowcy z całego świata spotkają się, aby świętować wkład kobiet w rozwój nauki.

 

Reprezentacja kobiet w życiu publicznym i zawodowym, w tym w nauce, wciąż jest niedostateczna. Mimo ich ogromnych osiągnięć, kobiety nadal stanowią tylko 28% wszystkich naukowców oraz tylko 3% laureatów Nagrody Nobla w obszarze nauk ścisłych. Wydarzenia w ramach For Women in Science Week stanowią uznanie dla wybitnych kobiet naukowców. W tym roku uroczystości są szczególne ze względu na 20. rocznicę istnienia programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science.

 

NAGRODA INTERNATIONAL RISING TALENTS DLA POLKI

21 marca w Paryżu odbędzie się Gala wręczenia nagród International Rising Talents (Międzynarodowych Wschodzących Talentów Nauki), przyznawanych w ramach programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science od 2014 roku. Co roku wyróżnienie otrzymuje 15 obiecujących kobiet nauki z różnych krajów, które rozwijając swój potencjał i kontynuując badania mają szansę zmienić świat. W tym roku międzynarodowe Jury doceniło także Polkę – dr Agnieszkę Gajewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem jej projektu naukowego jest rozwój metod chemoinformatycznych, wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne (ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów). Jest to szczególnie istotne w obliczu obserwowanego od wielu lat systematycznego wzrostu liczby związków chemicznych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

 

To dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że znalazłam się w tak fantastycznym gronie wyjątkowych kobiet, które z pasją szukają odpowiedzi na nurtujące współczesną naukę pytania i przesuwają granice poznania. To zarazem olbrzymia dawka motywacji i siła napędowa do dalszej pracy nad rozwojem metod chemoinformatycznych służących wirtualizacji procesu projektowania nowych i bezpiecznych dla zdrowia człowieka związków chemicznych o pożądanych właściwościach fizykochemicznych. Możliwość poznania aktywności i właściwości nowoprojektowanych związków na długo przed ich właściwą syntezą, pozwala ograniczyć nie tylko czas i koszt badań ale co równie ważne zredukować liczbę zwierząt wykorzystywanych do badań laboratoryjnych mówi dr Agnieszka Gajewicz, laureatka International Rising Talents 2018 oraz stypendystka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki 2017.

 

LAUREATKI 2018: WYJĄTKOWE KOBIETY NAUKI

Dzień po przyznaniu wyróżnień International Rising Talents odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagród L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards pięciu kobietom naukowcom, reprezentującym poszczególne kontynenty. Wszystkie tegoroczne laureatki otrzymają stypendium w wysokości 100.000 euro za wybitny wkład w rozwój medycyny, paleontologii, biologii molekularnej, ekologii i biologii rozwojowej.

LAUREATKI L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE AWARDS 2018

AFRYKA I PAŃSTWA ARABSKIE

Heather Zar

Profesor Heather ZAR, Afryka Południowa

Profesor, Red Cross War Memorial Children’s Hospital

Dyrektor Medical Research Council Unit (MRC), University of Cape Town, POŁUDNIOWA AFRYKA

Medycyna/Pediatria

“Za najnowocześniejszy program badawczy nad zapaleniem płuc, gruźlicą
i astmą, który może uratować wiele dzieci na całym świecie.”

 

AZJA/PACYFIK

Meemann Chang

Profesor Meemann CHANG, Chiny

Profesor, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology

Członek Chińskiej Akademii Nauk, Beijing, CHINY

Nauki biologiczne/Paleontologia

“Za pionierską pracę nad zapisami paliw kopalnych pozwalającą zrozumieć, w jaki sposób wodne kręgowce przystosowały się do życia na lądzie.”

 

EUROPA

Caroline Dean

Profesor Caroline DEAN, Wielka Brytania

Profesor, John Innes Centre, Norwich Research Park, WIELKA BRYTANIA

Nauki biologiczne/Biologia molekularna

“Za przełomowe badania nad tym, jak rośliny dostosowują się do otoczenia i zmieniającego się klimatu, prowadzące do nowych rozwiązań w zakresie poprawy upraw.”

 

AMERYKA ŁACIŃSKA

Amy T. Austin

Profesor Amy T. AUSTIN, Argentyna

Profesor, Agricultural Plant Physiology and Ecology Research Institute (IFEVA) – CONICET, School of Agriculture, University of Buenos Aires, ARGENTYNA

Ekologia/Nauki o środowisku

“Za niezwykły wkład w poznanie ekologii ekosystemów lądowych w krajobrazach naturalnych i zmodyfikowanych przez człowieka”

 

 AMERYKA PÓŁNOCNA

Janet Rossant

Profesor Janet ROSSANT, Kanada

Senior Scientist, The Hospital for Sick Children, Toronto, KANADA

University Professor, University of Toronto, KANADA

Przewodnicząca Gairdner Foundation, KANADA

Nauki biologiczne/Biologia rozwojowa

“Za wybitne badania, które pomogły lepiej zrozumieć jak powstają tkanki i narządy w rozwijającym się zarodku.


Powrót