loreal-unesco_for_women_in_science-logo
loreal-unesco_for_women_in_science-logo
Stypendystki programu Dla Kobiet i Nauki docenione przez NCN i Komitet Polityki Naukowej

Prof. dr hab. Marta Miączyńska oraz prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz – stypendystki programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki w kategorii habilitacyjnej, odpowiednio z 2007 i 2008 roku, zostały powołane w skład rządowych organów, zajmujących się finansowaniem projektów badawczych.

Prof. dr hab. Marta Miączyńska została członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki, natomiast prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz – Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sukcesem może pochwalić się również dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak, stypendystka programu Dla Kobiet i Nauki w kategorii habilitacyjnej z 2012 roku. Narodowe Centrum Nauki wyróżniło ją nagrodą NCN 2016 w obszarze nauk o życiu za jej osiągnięcia w określeniu roli układu endokanabinoidowego w rozwoju i terapii bólu przewlekłego oraz za nowe podejście farmakologiczne w leczeniu bólu związanego z osteoartozą.

Działalność obu wspomnianych instytucji wspiera rozwój polskiej nauki oraz przyczynia się do wzrostu jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Narodowe Centrum Nauki to państwowa agencja wykonawcza, do której zadań należy finansowanie podstawowych projektów badawczych, nadzór nad ich realizacją, oraz współpraca międzynarodowa na tym polu. Rada NCN licząca 24 członków podejmuje kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum.

Komitet Polityki Naukowej to 12-osobowe ciało opiniodawczo-doradcze, które wspiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy opracowywaniu dokumentów dotyczących finansowania i rozwoju nauki, a także zajmuje się opiniowaniem m.in. planów działalności Narodowego Centrum Nauki.


Powrót