Sukcesy polskich badaczek – wkrótce poznamy stypendystki Programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki
Sukcesy polskich badaczek – wkrótce poznamy stypendystki Programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

24 listopada w Warszawie odbędzie się uroczysta Gala programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Po raz szesnasty, wyjątkowe polskie badaczki zostaną nagrodzone za swoje osiągnięcia i dotychczasowy wkład w rozwój nauki. Poza doktorantkami i habilitantkami, w tym roku po raz pierwszy stypendium otrzyma również badaczka na poziomie studiów magisterskich.

W wydarzeniu wezmą udział najwybitniejsze osobistości polskiej nauki, przedstawiciele polityki, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. Uroczystość będzie świętem stypendystek i docenieniem ich wkładu w rozwój polskiej nauki. Każda z wyróżnionych badaczek, otrzyma roczne stypendium przyznane przez Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Cieszę się, że już po raz szesnasty spotkamy się na uroczystej Gali programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki, aby wyróżnić i docenić utalentowane kobiety i ich osiągnięcia. Od lat obserwuję jak nasze stypendystki nieustannie rozwijają się naukowo, uzyskując coraz wyższe stopnie i tytuły naukowe oraz zajmują wysokie stanowiska w uczelniach wyższych i instytutach badawczych. Prowadzą badania nie tylko w Polsce, ale także na zagranicznych uczelniach przyczyniając się tym samym do promocji polskiej nauki na świecie. – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

Celem programu, jest wspieranie badaczek i promowanie ich dorobku naukowego. W ramach tegorocznej edycji, po raz pierwszy, poza doktorantkami i habilitantkami, możliwość ubiegania się o stypendium otrzymały także studentki przygotowujące prace magisterskie.

Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki organizowany jest w Polsce od 2001 roku. Od początku istnienia partnerem Programu jest Polski Komitet do spraw UNESCO a od 2013 roku także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ostatnich latach dzięki przemianom społecznym i politycznym rola kobiet w nauce stale rośnie i jest doceniania. Jednak, mimo że ten postęp widać to kobiety nadal są niewystarczająco reprezentowane w dziedzinach takich jak nauka, technologia czy inżynieria. Dlatego niezwykle ważne jest promowanie nauki już wśród najmłodszych dziewcząt, aby z upływem czasu te dysproporcje były mniejsze – także dysproporcje, które dotyczą kierowniczych stanowisk w akademiach nauk, stowarzyszeniach i rozmaitych organizacjach zrzeszających naukowców i inżynierów – mówi prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

L’Oréal od lat angażuje się w promowanie dokonań naukowych kobiet. Niezwykle ważne jest wzbudzanie zainteresowań naukowych wśród dziewcząt już na wczesnych etapach edukacji oraz wspieranie kobiet pracujących naukowo na każdym etapie ich pracy. Właśnie dlatego, w tym roku został ogłoszony Manifest L’Oréal-UNESCO. Poparcie dla tej niezwykłej, międzynarodowej inicjatywy można wyrazić na stronie http://www.fwis.fr/pl/manifesto

Program L’Oréal-UNESCO For Women in Science został zainicjowany w 1998 roku. W ramach tego Programu, corocznie pięć wybitnych kobiet naukowców (po jednej z każdego kontynentu) otrzymuje International Awards For Women in Science za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o życiu oraz nauk ścisłych. Polska była pierwszym krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję Programu Dla Kobiet i Nauki. W ramach dotychczasowych 15. edycji Programu w Polsce wyróżnionych zostało 75 kobiet-naukowców. Obecnie konkurs jest prowadzony w 112 krajach na całym świecie.


Powrót