Marika Turek
Marika Turek

Życiorys naukowy: Mgr Marika Turek studiowała na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, równocześnie na kierunkach chemia i biotechnologiaBędąc na studiach magisterskich rozpoczęła pracę badawczą pod kierunkiem prof. Piotra Bałczewskiego, który był również promotorem obu prac magisterskich, kontynuując ją do dziś, w ramach studiów doktoranckich w dziedzinie chemia, rozpoczętych w 2017 roku. Od roku 2020 jest kierownikiem grantu PRELUDIUM 17 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, który ma na celu otrzymanie nowych, dwuskładnikowych leków przeciwnadciśnieniowych mogących jednocześnie stanowić leczenie wspomagające zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Efektem dotychczasowej działalności badawczej z zakresu chemii i biotechnologii są: współautorstwo 8 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (np. Journal of Hazardous Materials), 2 zgłoszenia patentowe oraz 9 wystąpień konferencyjnych. Ponadto, w latach 2018-2019 mgr Marika Turek była sekretarzem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego Chemistry.Environment.Biotechnology (CEB). 

 Praca badawcza i jej znaczenie: Większość leków zażywana jest w postaci tabletek, jednakże 40% substancji czynnych w nich zawartych jest słabo rozpuszczalna, a przez to gorzej przyswajalna przez organizm. Przykładem tego typu substancji są antagonisty receptora angiotensyny II (ARBs), zwane sartanami, które są powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia i są głównym przedmiotem badań. Rozpuszczalność jest jednym z głównych czynników determinujących efektywność działania leku, a jej ulepszenie jest istotnym wyzwaniem współczesnej farmacji.  

Gdyby nie została naukowcem toGdybym nie została naukowcem to z pewnością pracowałabym jako pielęgniarka. Już w liceum ukończyłam kurs opieki paliatywnej w miejscowym hospicjum i pracowałam tam w charakterze wolontariusza. Bardzo cenię sobie pracę z ludźmi chorymi i starszymi. Obecnie, pewną formę niesienia pomocy w leczeniu mogę realizować poprzez pracę naukową nad nowymi formami leków. Wolny czas spędzam z towarzystwie męża i syna przemierzając szlaki jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Marika Turek o sytuacji kobiet badaczek i zmianach na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych:  „W mojej opinii, sytuacja kobiet w świecie nauki ciągle się poprawia, także w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych. Jednakże statystyki są bezlitosne – mimo iż studia podejmuje podobna ilość kobiet i mężczyzn, to wśród pracowników naukowych zajmujących wysokie stanowiska ilość kobiet znacznie spada. Myślę jednak, że w dzisiejszych czasach nikt nie ma wątpliwości, że kobiety na równi z mężczyznami są zdolne do odnoszenia sukcesów w wielu dyscyplinach nauki, chociaż ich rola może nie być w pełni doceniona.  

Moją niekwestionowaną inspiracją pozostaje nadal Maria Skłodowska-Curie – przykład kobiety o wielkim talencie i silnym charakterze, która w ówczesnym świecie nauki zdominowanym przez mężczyzn potrafiła poprzez swoje odkrycia nagrodzone dwukrotnie nagrodą Nobla, pokazać światu, że kobiety potrafią być żonami, matkami i jednoczenie odnosić równie wielkie sukcesy naukowe, co mężczyźni. 


Powrót