Program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do kobiet-naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu.

Od 15 lat stypendia przyznawane były w dwóch kategoriach:

  • prace doktorskie
  • prace habilitacyjne

Od 2016 roku została wprowadzona nowa kategoria, umożliwiająca zgłoszenie się do programu studentkom, które są na etapie prac magisterskich.

W konkursie mogą brać udział kandydatki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 35. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin programu określa zasady, warunki i kryteria zgłoszeń.

Spośród wszystkich zgłoszeń Jury przyznaje stypendia:

  • 3 habilitantkom
  • 2 doktorantkom
  • 1 magistrantce

W 2017 roku został wprowadzony dwuetapowy proces ewaluacji prac:
I. wszystkie prace, spełniające wymogi formalne i kryteria zgłoszeń do programu będą oceniane przez ekspertów zewnętrznych,
II. spośród prac najwyżej ocenionych przez ekspertów Jury wybierze stypendystki 17. edycji programu.

Wysokość stypendiów

  • stypendium habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,
  • stypendium doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,
  • stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł

Terminy

Kandydatury do 17. edycji programu można zgłaszać od 8 marca do 30 kwietnia 2017 roku poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.fwis.fr/en/user_session/new. Uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną nagrody, odbędzie się 18 października w Warszawie.

Start
programu
8 marca
2017
Zakończenie
przyjmowania
zgłoszeń
30 kwietnia
2017
Ogłoszenie
wyników
18 października
2017
Gala
finałowa
18 października
2017

Aplikuj

Pliki do pobrania

Regulamin Oświadczenie Zgoda dziekana lub dyrektora jednostki kształcącej lub zatrudniającej