Program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do kobiet-naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu.

Od 15 lat stypendia przyznawane były w dwóch kategoriach:

  • prace doktorskie
  • prace habilitacyjne

Od 2016 roku została wprowadzona nowa kategoria, która pozwala na zgłoszenie do programu studentkom, które są na etapie prac magisterskich.

W konkursie mogą brać udział kandydatki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 35. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 45. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin programu określa zasady, warunki i kryteria zgłoszeń.

Spośród wszystkich zgłoszeń Jury przyznaje stypendia:

  • 2 doktorantkom
  • 3 habilitantkom
  • 1 magistrantce

Wysokość stypendiów

  • stypendium habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,
  • stypendium doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,
  • stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł

Terminy

Kandydatury do 16. edycji programu można zgłaszać od 9 maja do 24 czerwca 2016 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Jury konkursowe wyłoni zwyciężczynie programu najpóźniej do 1 września 2016 r. Uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną nagrody, odbędzie się w Warszawie.

Start
programu
9 maja
2016
Zakończenie
przyjmowania
zgłoszeń
24 czerwca
2016
Ogłoszenie
wyników
24 listopada
2016
Gala
finałowa
24 listopada
2016

Aplikuj

Pliki do pobrania

Prace magisterskie:
Regulamin Oświadczenie

 

Prace doktorskie i habilitacyjne:
Regulamin Oświadczenie