ZNAMY STYPENDYSTKI 20. EDYCJI PROGRAMU L’ORÉAL-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI

Sześć wybitnych polskich badaczek otrzymało wyróżnienie przyznane w jubileuszowej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Już po raz 20. organizatorzy zaprosili kobiety do udziału w jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów stypendialnych w Polsce. Naukowczynie prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, otrzymały możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendium. Stypendystki programu […]

Czytaj dalej

Czy konik polski jest z Polski?

Pochodzenie rasy konik polski jako polskich koni autochtonicznych, nie jest do końca znane. Obecnie istnieje kilka teorii dotyczących genealogii tej rasy. Brak dostatecznej ilości materiału genetycznego od tarpanów uniemożliwia dokładne określenie czy zwierzęta te były pierwotnie dzikie, czy wskutek prowadzenia wielu wojen na terenach południowej Ukrainy były końmi wtórnie zdziczałymi. Czy badania mgr Adrianny Musiał […]

Czytaj dalej

Po ciemnej stronie genomu – czego nie wiemy o naszych genach?

Genom człowieka składa się z trzech miliardów liter DNA kodujących geny, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nas takimi, jakimi jesteśmy. Co ciekawe, nie wszystkie z nich pełnią taką rolę, jaką do tej pory przypisywali im naukowcy. W wyniku pracy badaczy zaangażowanych w Projekt Poznania Ludzkiego Genomu odkryto, że geny kodujące białka stanowią zaledwie 1-2% […]

Czytaj dalej

Polska badaczka wykazała istnienie pierwszego znanego organizmu eukariotycznego, który całkowicie utracił mitochondrium

Ekosystemy zdają się być zdominowane przez rośliny i zwierzęta, czyli organizmy wielokomórkowe. Jednak od czasu wynalezienia mikroskopu, wiemy, że otacza nas również bogactwo organizmów niewidzialnych gołym okiem. Świat mikroorganizmów jest pod wieloma względami bardziej zróżnicowany od tego, który widzimy, a składają się na niego zarówno powszechnie znane bakterie, jak i protisty. Pierwsza komórka eukariotyczna, czyli […]

Czytaj dalej

ZNAMY STYPENDYSTKI 20. EDYCJI PROGRAMU L’ORÉAL-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI

Czy konik polski jest z Polski?

Po ciemnej stronie genomu – czego nie wiemy o naszych genach?

Polska badaczka wykazała istnienie pierwszego znanego organizmu eukariotycznego, który całkowicie utracił mitochondrium

   

Kobiety wnoszą ogromny wkład w rozwój nauki, jednak ich reprezentacja w tym obszarze to wciąż tylko 30%. Liczba badaczek zmniejsza się wraz z kolejnymi etapami kariery naukowej. Dodatkowo tylko 3% spośród wszystkich laureatów Nagrody Nobla to kobiety. Dlatego celem programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki organizowanego jest we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Stypendystki programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki wytrwale rozwijają się, uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe. Zajmują prestiżowe stanowiska na uczelniach wyższych i w międzynarodowych instytucjach. Niejednokrotnie mogą również pochwalić się kierowaniem ważnymi naukowo programami krajowymi i międzynarodowymi - wyjaśnia prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu.

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet naukowców.
Więcej


prof. dr hab. Ewa Łojkowska
przewodnicząca Jury programu Dla Kobiet i Nauki,
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Program stypendialny L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki to inicjatywa, która od ponad 20 lat wyróżnia i docenia osiągnięcia kobiet nauki. Do tej pory w Polsce wyróżniono 105 badaczek, których dokonania naukowe zostały uhonorowane przez Jury. Stypendystki z powodzeniem realizują swoje badania nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej.
zdjęcie Adrianna

mgr Adrianna Musiał

zdjęcie Marika

mgr Marika Turek

zdjęcie Aleksandra

dr Aleksandra Kopacz

zdjęcie Anna

dr Anna Karnkowska

zdjęcie Maria

dr Maria Górna

zdjęcie Barbara

dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak

   
zdjęcie Adrianna
mgr Adrianna Musiał
Identyfikacja pochodzenia męskich i żeńskich linii założycielskich polskich ras rodzimych koni w oparciu o ukierunkowane resekwencjonowanie chromosomu Y oraz zmienność mitochondrialnego DNA - mtDNA

Życiorys naukowy: Mgr Adrianna Musiał od wczesnych lat pasjonowała się genetyką, dlatego rozpoczęła studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Biotechnologia (licencjat), a następnie od 2018 r. Biotechnologia molekularna (studia magisterskie). W 2017 r. dołączyła do Laboratorium Genetyki Molekularnej Instytutu Zootechniki przy Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach, gdzie realizuje się do dziś pod okiem dr hab. Katarzyny Ropki-Molik. Rozpoczęcie współpracy z Instytutem Zootechniki zaowocowało w 2019 r. […]

zdjęcie Marika
mgr Marika Turek
Wygrać walkę z nadciśnieniem i COVID-19: Ko-krystalizacja i ko-amorfizacja antagonistów receptora angiotensyny II prowadząca do lepiej rozpuszczalnych związków o dwufunkcyjnym działaniu.

Życiorys naukowy: Mgr Marika Turek studiowała na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, równocześnie na kierunkach chemia i biotechnologia. Będąc na studiach magisterskich rozpoczęła pracę badawczą pod kierunkiem prof. Piotra Bałczewskiego, który był również promotorem obu prac magisterskich, kontynuując ją do dziś, w ramach studiów doktoranckich w dziedzinie chemia, rozpoczętych w 2017 roku. Od roku 2020 jest kierownikiem grantu PRELUDIUM 17 finansowanego […]

zdjęcie Aleksandra
dr Aleksandra Kopacz
Nowe mechanizmy regulacji funkcji komórek śródbłonka i patofizjologii aorty – znaczenie Nrf2/Keap1 oraz miRNA-34a

Życiorys naukowy: Swoją wiedzę dr Aleksandra Kopacz zdobywała na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod opieką naukową prof. Alicji Józkowicz. Od zawsze interesowały ją głównie przedmioty ścisłe i techniczne, dlatego poznawanie zagadnień z zakresu biologii molekularnej było wyzwaniem, ale jednocześnie fascynującym zadaniem. Od studiów licencjackich jest związana z Zakładem Biotechnologii Medycznej, gdzie głównie angażuje się w realizację projektów dr Anny Grochot-Przęczek. W 2016 roku została laureatką Stypendium […]

zdjęcie Anna
dr Anna Karnkowska
Ekologia i ewolucja mikroorganizmów eukariotycznych

Życiorys naukowy: Zainteresowania naukowe dr Anny Karnkowskiej dotyczą biologii jednokomórkowych organizmów jądrowych (eukariotycznych) tzw. protistów. Rozpoczynając karierę naukową na Uniwersytecie Warszawskim zajmowała się głównie taksonomią, filogenezą i różnorodnością jednokomórkowych glonów – euglenin. W trakcie staży podoktorskich poszerzyła swoje zainteresowania o tematykę ewolucji komórki eukariotycznej, badając różne grupy protistów. Aktualnie badaczka prowadzi również badania ekologiczne, w których stara się określić rolę mikroorganizmów eukariotycznych w ekosystemach wodnych.   Dr Anna […]

zdjęcie Maria
dr Maria Górna
Badania funkcji i struktury białek na potrzeby ulepszonej terapii i diagnostyki chorób zakaźnych i autoimmunologicznych

Życiorys naukowy: Dr Maria Górna swoją wiedzę zdobywała na studiach matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pokochała skomplikowany świat białek i biologię molekularną. Podczas doktoratu na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Cambridge zaczęła zgłębiać biologię strukturalną, która daje możliwość oglądania białek na poziomie atomów i uzyskiwania ich trójwymiarowych modeli. Studia na Uniwersytecie w Cambridge wspierało europejskie stypendium Marie Curie oraz nagroda Cambridge European Trust. W latach 2010-2015 na staż podoktorski wybrała Centrum Medycyny Molekularnej […]

zdjęcie Barbara
dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak
Po ciemnej stronie genomów, czyli identyfikacja długich niekodujących RNA w genomach kręgowców

Życiorys naukowy: Dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak studiowała biotechnologię na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Następnie ukończyła studia magisterskie o specjalności bioinformatyka na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskała w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w 2013 roku. W tym samym roku dołączyła do grupy badawczej kierowanej przez prof. Roderica Guigò w Centrum Regulacji Genomicznej (CRG) w Barcelonie. Od 2013 jest członkiem jednego z najbardziej […]

Start
zgłoszeń
25 marca
2021
Zakończenie
zgłoszeń
11 maja
2021
Gala
21. edycji programu
październik
2021