loreal_1391
loreal_1391
Znamy stypendystki 16. edycji Programu!

24 listopada odbyła się uroczysta Gala, podczas której ogłoszone zostały stypendystki 16. edycji programu Dla Kobiet i Nauki. Obszary badań nagrodzonych w tym roku kobiet naukowców skupiają się m.in. wokół poszukiwań nowoczesnych leków przeciwnowotworowych, pełniejszego zrozumienia mechanizmu powstawania chorób genetycznych i lepszego poznania roli białka.

Gala rozdania nagród odbyła się w Ufficio Primo w Warszawie i zgromadziła wybitne osobistości świata nauki, polityki i biznesu. Podczas uroczystości goście poznali 6 nowych stypendystek programu Dla Kobiet i Nauki, wyłonionych przez 16-osobowe Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej.

– Dostrzegamy niezwykłą rolę kobiet, które osiągają wiele w nauce, mają niezwykły potencjał i wpływ na kształtowanie współczesnego świata. Jednocześnie widzimy, że różnorodne zespoły są bardziej efektywne i mają większy potencjał innowacyjny. Niestety reprezentacja kobiet w nauce w dalszym ciągu jest zbyt niska. Potwierdzają to wyniki badań. Na przestrzeni dwudziestu lat (1990 – 2010) odsetek kobiet badaczek (na świecie) wzrósł jedynie o 3 proc. (z 26 proc do 29 proc.).* Właśnie dlatego realizujemy program Dla Kobiet i Nauki, który wspiera zdolne badaczki oraz promuje ich osiągnięcia naukowe. Witam kolejne niezwykłe kobiety w gronie laureatek Programu Dla Kobiet i Nauki.powiedziała podczas uroczystości rozdania nagród Wioletta Rosołowska, prezes zarządu L’Oréal Polska.

W ramach 16. edycji programu trzy stypendia habilitacyjne, każde o wartości 35 tys. zł zdobyły:

  • dr Aneta Balcerczyk, Katedra Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki;

Temat pracy naukowej: Epigenetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu komórek śródbłonka.

  • dr Katarzyna Gach-Janczak, Zakład Chemii Biomolekularnej Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

Temat pracy naukowej: Ocena potencjału przeciwnowotworowego nowych heterocyklicznych analogów syntetycznych na bazie związków naturalnych.

  • dr Joanna Sułkowska, Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski.

Temat pracy naukowej: Rola zapętlenia typu splot na poziomie pojedynczego białka oraz kilku molekuł, wykorzystując narzędzia teoretyczne i doświadczalne z pogranicza biofizyki, biochemii, ewolucji oraz topologii i teorii węzłów.

Dwa stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł otrzymały:

  • mgr Joanna Rzemieniec, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie;

Temat pracy naukowej: Neuroprotekcyjny potencjał raloksifenu i 3,3’-diindolometanu
w modelach hipoksji i ischemii: badania na komórkach nerwowych myszy w hodowlach pierwotnych in vitro.

  • mgr Martyna Urbanek, Zakład Biomedycyny Molekularnej, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk w Poznaniu.

Temat pracy naukowej: Charakterystyka jądrowych skupień RNA w komórkowych modelach chorób poliglutaminowych.

Po raz pierwszy przyznane zostało również stypendium magistranckie o wartości 20 tys. zł, które zdobyła:

  • Agata Jarmuż, studentka kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Temat pracy naukowej: Wpływ interakcji między receptorami opioidowymi
i kanabinoidowymi na rozwój tolerancji na działanie związków opioidowych w układzie pokarmowym.

Do tegorocznej edycji programu Dla Kobiet i Nauki mieliśmy jak zwykle wiele bardzo dobrych zgłoszeń, których poziom merytoryczny był bardzo wysoki. Laureatki każdej z edycji programu nieustannie rozwijają się, uzyskując kolejne stopnie naukowe. Nagrody przyznawane w programie pomagają w realizacji kolejnych etapów badań naukowych. W obliczu wielu globalnych wyzwań laureatki poszukują nowych rozwiązań w obszarach tak istotnych jak chociażby choroby nowotworowe i genetyczne, dlatego wspieranie ich w kontynuacji badań jest niezwykle ważne dla rozwoju nauki. Wyniki pracy tych wyjątkowych kobiet-naukowców realnie wpływają na jakość naszego życia – mówiła podczas Gali prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

Gala jak co roku była okazją do spotkania z przedstawicielami partnerów programu – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Prezes Zarządu L’Oréal Polska Wioletta Rosołowska ogłosiła, że od listopada br. patronat nad programem objęła również wiceprezes Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak.

loreal_1360 loreal_1237 loreal_0932 loreal_0745 loreal_0698 loreal_0584 loreal_1391

*Parlament Europejski, sprawozdanie w sprawie kobiet pracujących zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problemu szklanego sufitu (2014/2251(INI)), 26.05.2016


Powrót