Piękne umysły przyszłości – wybitne naukowczynie nagrodzone w Programie L’ORÉAL-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI

Sześć polskich badaczek otrzymało wyróżnienie w 21. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Stypendystki programu prowadzą nowatorskie badania w dziedzinie nauk o życiu, poszukując skutecznych metod walki z często nieuleczalnymi chorobami. Ostra białaczka, glejaki, choroby poliglutaminowe czy reumatoidalne zapalenie stawów to wybrane obszary badań, które dają nadzieję na opracowanie skutecznych terapii. Wszystkie nagrodzone naukowczynie […]

Czytaj dalej

Czy konik polski jest z Polski?

Pochodzenie rasy konik polski jako polskich koni autochtonicznych, nie jest do końca znane. Obecnie istnieje kilka teorii dotyczących genealogii tej rasy. Brak dostatecznej ilości materiału genetycznego od tarpanów uniemożliwia dokładne określenie czy zwierzęta te były pierwotnie dzikie, czy wskutek prowadzenia wielu wojen na terenach południowej Ukrainy były końmi wtórnie zdziczałymi. Czy badania mgr Adrianny Musiał […]

Czytaj dalej

Po ciemnej stronie genomu – czego nie wiemy o naszych genach?

Genom człowieka składa się z trzech miliardów liter DNA kodujących geny, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nas takimi, jakimi jesteśmy. Co ciekawe, nie wszystkie z nich pełnią taką rolę, jaką do tej pory przypisywali im naukowcy. W wyniku pracy badaczy zaangażowanych w Projekt Poznania Ludzkiego Genomu odkryto, że geny kodujące białka stanowią zaledwie 1-2% […]

Czytaj dalej

Piękne umysły przyszłości – wybitne naukowczynie nagrodzone w Programie L’ORÉAL-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI

Czy konik polski jest z Polski?

Po ciemnej stronie genomu – czego nie wiemy o naszych genach?

   

Kobiety wnoszą ogromny wkład w rozwój nauki, jednak ich reprezentacja w tym obszarze to wciąż tylko 30%. Liczba badaczek zmniejsza się wraz z kolejnymi etapami kariery naukowej. Dodatkowo tylko 3% spośród wszystkich laureatów Nagrody Nobla to kobiety. Dlatego celem programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki organizowanego jest we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Stypendystki programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki wytrwale rozwijają się, uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe. Zajmują prestiżowe stanowiska na uczelniach wyższych i w międzynarodowych instytucjach. Niejednokrotnie mogą również pochwalić się kierowaniem ważnymi naukowo programami krajowymi i międzynarodowymi - wyjaśnia prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu.

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet naukowców.
Więcej


prof. dr hab. Ewa Łojkowska
przewodnicząca Jury programu Dla Kobiet i Nauki,
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Program stypendialny L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki to inicjatywa, która od ponad 20 lat wyróżnia i docenia osiągnięcia kobiet nauki. Do tej pory w Polsce wyróżniono 105 badaczek, których dokonania naukowe zostały uhonorowane przez Jury. Stypendystki z powodzeniem realizują swoje badania nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej.
zdjęcie Agata

dr Agata Szade

zdjęcie Karolina

dr Karolina Mikulska-Rumińska

zdjęcie Marzena

dr Marzena Ciechomska

zdjęcie Natalia

mgr Natalia Ochocka-Lewicka

zdjęcie Magdalena

mgr Magdalena Dąbrowska

zdjęcie Monika

mgr Monika Gońka

   
zdjęcie Agata
dr Agata Szade
Zrozumienie molekularnych mechanizmów mobilizacji komórek szpiku kostnego w celu opracowania nowych strategii terapeutycznych w leczeniu zaburzeń układu krwiotwórczego

Życiorys naukowy: Dr Agata Szade pracą naukową zainteresowała się zaraz po ukończeniu drugiej klasy liceum, kiedy przygotowywała pracę na olimpiadę biologiczną w laboratorium prof. Piotra Skubały na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na pierwszym roku studiów dołączyła do zespołu prof. Alicji Józkowicz w Zakładzie Biotechnologii […]

zdjęcie Karolina
dr Karolina Mikulska-Rumińska
Jak uniknąć śmierci komórki w wyniku peroksydacji lipidów? Rozszyfrowanie szlaków transdukcji sygnału i zahamowanie procesu ferroptozy.

  Życiorys naukowy: Dr Karolina Mikulska-Rumińska ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Fizyka Medyczna na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. W 2014 roku uzyskała doktorat z Biofizyki z wyróżnieniem i znalazła się w gronie 5% najlepszych absolwentów UMK. W czasie studiów doktorskich odbyła dwa staże naukowe – […]

zdjęcie Marzena
dr Marzena Ciechomska
Potencjalne kliniczne zastosowanie metylacji DNA we wczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Życiorys naukowy: Dr Marzena Ciechomska studiowała biotechnologię na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006–2010, dzięki stypendium otrzymanemu z Breast Cancer Appeal of Royal Victoria Infirmary wyjechała na studia doktoranckie do Medical School na Newcastle University w Wielkiej Brytanii. Następnie odbyła dwa staże podoktorskie w Applied Immunobiology and Transplantation Research Group oraz w Musculoskeletal Research […]

zdjęcie Natalia
mgr Natalia Ochocka-Lewicka
Poznanie różnorodności komórek odpornościowych w glejakach przy użyciu sekwencjonowania pojedynczej komórki

Życiorys naukowy: Mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka studiowała biotechnologię w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) na Politechnice Łódzkiej. Pracę badawczą rozpoczęła w Pracowni prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek, gdzie zdobyła pierwsze doświadczenie laboratoryjne oraz zainteresowała się komórkami odpornościowymi mózgu – mikroglejem. Studia magisterskie podjęła na kierunku Neurobiologia na uczelniach Vrije Universiteit w Amsterdamie oraz Charite Universitätsmedizin w Berlinie. W […]

zdjęcie Magdalena
mgr Magdalena Dąbrowska
Wykorzystanie narzędzi do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych

Życiorys naukowy: Mgr Magdalena Dąbrowska jest absolwentką analityki medycznej (medycyny laboratoryjnej) na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W czasie studiów odbyła praktyki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, a po ich zakończeniu staż w laboratorium Genetyki Medycznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Następnie pracowała na stanowisku młodszego asystenta w Centralnym Laboratorium Klinicznym w Narodowym […]

zdjęcie Monika
mgr Monika Gońka
Śledzenie mutacji w hematopoetycznych komórkach macierzystych i progenitorowych na poziomie pojedynczej komórki u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i ostrą białaczką szpikową

Życiorys naukowy: Monika Gońka studiowała biotechnologię na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Podczas studiów dołączyła do grupy badawczej dr. Krzysztofa Szade, zajmującej się biologią hematopoetycznych komórek macierzystych. W projekcie licencjackim badała heterogenność komórek śródbłonkowych szpiku kostnego. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie kolejnego projektu naukowego, na który uzyskała dofinansowanie w ramach programu Diamentowy Grant […]

Start
zgłoszeń
25 marca
2021
Zakończenie
zgłoszeń
11 maja
2021
Gala
21. edycji programu
październik
2021